Bút toán khấu trừ thuế GTGT hàng tháng, quý

    Hàng tháng hoặc hàng quý một kế toán thuế làm sao có thể xác định được số thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp được khấu trừ hay là phải đóng thuế giá trị gia tăng cho Nhà nước trong kỳ đó. Theo điều 7 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 về cách thức xác định số thuế GTGT được khấu trừ hay là phải nộp trong kỳ; theo quy định tại nghị định này phương pháp khấu trừ thuế được xác định như sau:

Số thuế GTGT phải nộp   = Số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra   - Số thuế GTGT đầu vào  được khấu trừ

Bút toán hạch toán khấu trừ thuế GTGT hàng tháng, quý

Nợ 3331           : Thuế GTGT đầu ra

     Có 133         : Thuế GTGT đầu vào

Có ba trường hợp sẽ xảy ra trong tháng hoặc quý đó

+ Trường hợp số thuế GTGT đầu ra (3331) bằng (=) với số thuế GTGT đầu vào (133) trong tháng hay trong quý đó. Vậy doanh nghiệp trong tháng, quý đó sẽ không phải nộp tiền thuế GTGT hay là được khấu trừ chuyển kỳ sau.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý, ngày 5/10/2014 doanh nghiệp có nghiệp vụ như sau:

 

 Mua vào

(Tr đồng)

 Thuế GTGT đầu vào (Tr đồng)

- 133

Bán ra

(Tr đồng)

Thuế GTGT đầu ra (Tr đồng)

3331

 Mặt hàng A  10 1 10  1
 Mặt hàng B  20  2  20  2
 Tổng giá trị  30  3  30  3

+ Trường hợp số thuế GTGT đầu ra (3331) lớn hơn (>) với số thuế GTGT đầu vào (133) trong tháng hay trong quý đó. Vậy doanh nghiệp trong tháng, quý đó sẽ phải nộp thuế GTGT đầu ra.

Ví dụ: với số liệu ở ví dụ 1 nhưng bây giờ giá bán đã thay đổi, doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế như sau:

  Mua vào (Tr đồng) Thuế GTGT đầu vào (Tr đồng) - 133 Bán ra (Tr đồng) Thuế GTGT đầu ra (Tr đồng) - 3331
Mặt hàng A 10 1 11 1,1
Mặt hàng B 20 2 25 2,5
Tổng giá trị 30 3 30 3,6

Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ = 3,6 - 3 = 0.6 triệu đồng (Số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong quý 4/2014 là 0,6 triệu đồng)

+ Trường hợp số thuế GTGT đầu ra (3331) nhỏ hơn (<) với số thuế GTGT đầu vào (133) trong tháng hay trong quý đó, do doanh nghiệp mua hàng hóa đầu vào nhiều nhưng bán ra lại ít hơn. => doanh nghiệp trong tháng, quý đó sẽ được khấu trừ thuế GTGT

  Mua vào (Tr đồng) Thuế GTGT đầu vào (Tr đồng) - 133 Bán ra (Tr đồng) Thuế GTGT đầu ra (Tr đồng) - 3331
Mặt hàng A 10 1 11 1,1
Mặt hàng B 20 2 24 2,4
Mặt hàng C 16 1,6 Chưa bán  
Tổng giá trị 30 4,6 30 3,5

Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ = 3,5 – 4,6 = (1,1) triệu đồng (Số thuế GTGT doanh nghiệp được khấu trừ quý 4/2014 và được chuyển sang kỳ sau là 1,1 triệu đồng).

Ngày cập nhật 2015/03/20 Tác giả: Admin
Bút toán khấu trừ thuế GTGT hàng tháng, quý

Viết 1 ý kiến

Têncủa bạn:


Ý kiến của bạn: Chú ý: Không hỗ trợ HTML !

Đánh giá: Tệ           Tốt

Vui lòng nhập số vào ô bên dưới:

Reload

Từ khóa: Thuế GTGT
Đào tạo Kế toán Kimi © 2020

BACK TO TOP