Chế độ tiền lương làm thêm giờ ban đêm, ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Theo quy định của Bộ luật Lao động (điều 97 luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012) về hình thức trả lương cho người lao động làm thêm giờ được tính như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hương lương, ít nhất bằng 300% và chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương với người lao động hưởng lương ngày.

Lưu ý:

a. Trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm, thì người sử dụng lao động sẽ phải trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

b. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm ban ngày.

Ngoài ra tại công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL ngày 05/11/2014 quy định về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết ngày nghỉ có hưởng lương cũng hướng dẫn cách tính tiền lương khi làm thêm như sau:

Ví dụ: Giả sử đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động là A thì:

+ Đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hương lương được hưởng mức lương ít nhất sẽ là:

300%A+ 30%A + 20% x (300%A) = 390%A

+ Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ hưởng lương theo quy định.

Download: Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012

Học kế toán tại Kimi

Ngày cập nhật 2015/02/05 Tác giả: Admin
Chế độ tiền lương làm thêm giờ ban đêm, ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Viết 1 ý kiến

Têncủa bạn:


Ý kiến của bạn: Chú ý: Không hỗ trợ HTML !

Đánh giá: Tệ           Tốt

Vui lòng nhập số vào ô bên dưới:

Reload

Từ khóa: ngày nghỉ lễ, tết
Đào tạo Kế toán Kimi © 2020

BACK TO TOP