CHUYỂN ĐỔI SỐ DƯ TRÊN SỔ SÁCH NĂM 2014 SANG ĐẦU NĂM 2015

    Như các bạn đã biết thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Những quy định trái với thông tư này sẽ bị bãi bỏ. Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế cho chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư 244/2009/TT-BTC. Do có 1 số tài khoản bị xóa bỏ thay thế bằng các tài khoản khác nên khi mở sổ kế toán cho năm 2015 lấy số dư tài khoản cuối năm 2014 kế toán sẽ gặp 1 số khó khăn trong việc chuyển đổi. Bài viết này của Kimi Training muốn hướng dẫn các bạn chuyển số dư dễ dàng nhất.

I. Các tài khoản bị xóa bỏ:

1. TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn

2. TK 144: Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

3. TK 129: Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

4. TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi

5. TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

6.TK 223: Đầu tư vào công ty liên kết

7. TK 311: Vay ngắn hạn

8. TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả

9. TK 342: Nợ dài hạn

10. TK 351: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

11. TK 415: Quỹ dự phòng tài chính

12. TK 531: Hàng bán bị trả lại

13. TK 532: Giảm giá hàng bán

Các tài khoản ngoại bảng.

II. Các tài khoản thay đổi tên hoặc thêm tài khoản chi tiết: TK 121, TK 128, TK 136, TK 153, TK 222, TK 228, TK 229, TK 338, TK 341, TK 343, TK 352, TK 411, TK 521. (Chi tiết tại bảng Danh mục hệ thống tài khoản kế toán Doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC đính kèm)

III. Thêm các tài khoản:

 1. TK 171: Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ.
 2. TK 357: Quỹ bình ổn giá.
 3. TK 417: Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

IV: Cách chuyển số dư cuối năm 2014 sang đầu năm 2015 theo thông tư 200/2014/TT-BTC:

 1. Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 1113 và 1123 được chuyển đổi như sau:

-        Nếu được sử dụng là hàng tồn kho thì được chuyển qua phản ánh trên các TK liên quan như TK 152 hoặc TK 156 theo nguyên tắc phù hợp và mục đích sử dụng tại DN.

-        Nếu không được coi là vàng tiền tệ và không sử dụng là hàng tồn kho được chuyển sang phản ánh trên TK 2288.

 1. Số dư trên TK 1212 được chuyển sang TK 128 (Chi tiết trên TK cấp 2)
 2. Số dư trên TK 228 chuyển sang TK 128 (Chi tiết cho từng TK cấp 2)
 3. Số dư trên TK 1567 chuyển sang TK 1557. (TK 1567 chỉ phản ánh những BĐS do DN mua vào để bán ra như những loại hàng hóa khác)
 4. Số dư trên TK 142 chuyển sang TK 242
 5. Số dư trên TK 144 chuyển sang TK 244
 6. Số dư trên các TK 129, TK 139, TK 159 chuyển sang TK 229 (chi tiết cho từng TK cấp 2)
 7. Số dư trên TK 223 chuyển sang TK 222
 8. Số dư trên các TK 311, TK 315, TK 342 chuyển sang TK 341
 9. Số dư trên TK 335 chuyển sang TK 352 (Chi tiết TK 3524)
 10. Số dư trên TK 415 chuyển sang TK 414.

Học và Download Bảng Hệ thống tài khoản Kế toán DN 2015 theo đường dẫn bên dưới:

http://ketoankimi.vn/wp-content/uploads/2015/01/Hoc-He-Thong-Tai-Khoan-Ke-toan-2015-Kimi.pdf

Ngày cập nhật 2015/01/22 Tác giả: Admin
CHUYỂN ĐỔI SỐ DƯ TRÊN SỔ SÁCH NĂM 2014 SANG ĐẦU NĂM 2015

Viết 1 ý kiến

Têncủa bạn:


Ý kiến của bạn: Chú ý: Không hỗ trợ HTML !

Đánh giá: Tệ           Tốt

Vui lòng nhập số vào ô bên dưới:

Reload

Đào tạo Kế toán Kimi © 2020

BACK TO TOP